Szkoła Diet Coachingu składa się z dwóch modułów:

Moduł I –  Kurs Diet Coachingu akredytowany przez Izbę Coachingui, trwa 127h ( 96 h szkolenie + 4 h superwizja + 27 h trening zadaniowy) koszt 4800 zł – 6 rat; lub 4500 zł wpłata jednorazowa

Moduł II –  Coaching grupowy jako narzędzie pracy diet coacha trwa 25h (24 h szkolenie + 1 h superwizja) koszt 1300 zł – 3 raty lub 1150 zł – wpłata jednorazowa)

Program SZKOŁY  DIET COACHINGU pozwala na akredytację ICF – International Coaching Federation i IC – Izby Coachingu
Mocną strona SZKOŁY DIET COCHINGU jest uzyskana w 2013r akredytacja programu Diet Coaching

Wszystkie pola są obowiązkowe

Wybierz kurs

Skąd dowiedziała się Pani/Pan o kursie Diet Coachingu?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytu Świadomego Rozwoju sc danych osobowych zawartych w tym formularzu zgłoszeniowym dla celów marketingowych zgodnie z postawieniami Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883).