INSTYTUT ŚWIADOMEGO ROZWOJU SC
ul. Międzyborska 47/12
04-038 Warszawa

Telefon: +48 609-911-983
E- mail: info@swiadomyrozwoj.pl

Numer konta bankowego:
PKO BP 30 1020 1127 0000 1702 0168 1295