Coaching grupowy jako narzędzia pracy diet coacha

Kurs dotyczy rozwijania umiejętności moderowania pracy grupy, rozwijania, wrażliwości interpersonalnej i wzajemnej empatii, wspierania uczestników w zakresie rozwiązywania istotnych dla nich spraw, budowania atmosfery wsparcia w grupie.

Zadaniem diet coacha prowadzącego coaching grupowy jest także motywowanie uczestników do świadomych wyborów, odpowiedzialności, zachęcanie do poszukiwań nowych rozwiązań w celu podnoszenia efektywności współpracy w grupie jak również zwiększenia skuteczności w osiąganiu celów osobistych. Uczestnicy biorący udział w module coachingu grupowego, maja możliwość rozwijania: wrażliwości interpersonalnej, zdolności do moderowania pracy grupy i budowania klimatu współpracy w grupie, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów komunikacyjnych.

Koncepcja:

Diet Coaching grupowy łączy pracę nad konkretna sprawą klienta z funkcją edukacyjną. Może pozwolić na szybsze rozpoczęcie działania przez klienta.

Wyzwaniem dla diet coacha jest ciągły proces uczenia się, doskonalenia starych, znanych sposobów działania ale też poznawanie nowych. W obecnym czasie to konieczność. Przybywa bowiem coraz więcej osób, które zmagają się z efektem jo-jo, nadwagą, otyłością, a także z chorobami cywilizacyjnymi. Oznacza to nie tylko potrzebę doskonalenia posiadanego warsztatu diet coacha , ale też naukę nowych metod i sposobów działania niezbędnych do skutecznej pracy z ludźmi. Zastosowanie nowych rozwiązań może zwiększyć efektywność procesu diet coachingu poprzez uwzględnienie egzystencjalnych dotyczących zgodności celów z wartościami, z poczuciem sensu i emocjami.

Projekt obejmuje 24h warsztatów i jedną godzinę superwizji, która jest jedną z najistotniejszych metod wspierania rozwoju diet coacha.

Do projektu zapraszamy diet coachów którzy:

są zmotywowani do pracy nad sobą i swoimi umiejętnościami,
poszukują nowych rozwiązań i są gotowi do ich aktywnego stosowania w swojej pracy
są gotowi dzielić się własnym doświadczeniem

Korzyści

Uczestniczenie w szkoleniu prowadzonym przez autorkę metody diet coaching, doświadczonego coacha i superwizora.
Rozwój kompetencji w zakresie pracy w procesie grupowym
Zwiększenie konkurencyjności na rynku poprzez pracę z grupą osób poszukujących innowacyjnych i skutecznych rozwiązań, otwartych i chętnych do dzielenia się doświadczeniem
Zbudowanie własnej ścieżki rozwoju przy wsparciu superwizora

Koszt: 1300 zł (1200 zł szkolenie + 100 zł superwizja)

Forma: warsztaty jeden dwudniowy zjazd i jeden zjazd jednodniowy

Czas trwania: 2 miesiące