Prowadzony przeze mnie coaching polega na  wspieraniu innych osób w rozwoju  i oparty jest na profesjonalnym dialogu pełnym empatii i uważności.

Moje narzędzia wywodzą się z najbardziej kompleksowego podejścia do ludzkiego funkcjonowania – podejścia zintegrowanego, na którym opiera się coaching XXI wieku. Podejście zintegrowane zakłada, że na nasze zachowania oprócz wiedzy i umiejętności mają  wpływ także: przekonania i poglądy, nawyki, hierarchia wartości, poczucie tożsamości jak również odczuwanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym.

Coaching jest partnerskim procesem pomiędzy Coachem a Klientem, w którym Klient pragnie rozwijać i doskonalić swoje kompetencje. Jest to sposób pracy z ludźmi wspomagający szybki rozwój i skuteczne osiąganie celów. Pomaga osiągnąć większą kontrolę nad własnym życiem, daje poczucie wpływu na rzeczywistość, prowadzi do korzystniejszych decyzji i efektywniejszych działań.

Dla kogo?

Klientami Instytutu Świadomego Rozwoju są:

 • menedżerowie średniego i najwyższego szczebla.
 • ludzie zarządzający pracą innych osób
 • właściciele firm
 • osoby indywidualne

Prowadzimy:

 • Coaching dedykowany osiąganiu konkretnych rezultatów, np.: polepszenie umiejętności komunikacyjnych, efektywniejsze delegowanie obowiązków, umiejętność kształtowania odpowiedniej równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, coaching antystresowy itp.
 • Superwizje indywidualne i grupowe dla aktywnych coachów

 

Korzyści z coachingu

 • wsparcie w rozwoju potrzebnych kompetencji
 • stworzenie planu działania w oparciu o własne mocne strony i możliwości
 • wzrost poczucia własnej wartości
 • wzrost motywacji
 • wzrost efektywności interpersonalnej
 • lepsze rozumienie samego siebie
 • Poprawa efektywność komunikacji w sytuacjach konfliktowych

 

Metoda pracy

Coaching to zwykle 6 -10 półtoragodzinnych sesji w odstępach co 1- 4 tygodnie.

Jest to opcja standardowa, którą można zmieniać w zależności od potrzeb.

Honorarium za sesję : 300 zł

 

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji lub chcesz otrzymać ofertę skontaktuj się z nami: info@swiadomyrozwoj.pl lub telefon: 609 911 983