Zapraszam kobiety, które chcą:

  • porozmawiać o tym, jak zaakceptować menopauzę jako kontynuację procesu ewolucji kobiety
  • podzielić się doświadczeniami i informacjami o tym, jak przewartościować własną kobiecość
  • nauczyć się zasad świadomego odżywiania, by łagodzić objawy menopauzy
  • wykorzystać szanse związaną z większą świadomością własnych potrzeb
  • lepiej poznać swoje ciało i emocje
  • wyrażać samą siebie i realizować twórcze impulsy
  • pozwolić sobie na kreatywność i skuteczność.

Na warsztatach pracujemy metodami aktywnymi, wykorzystując elementy coachingu czyli prowadząca i uczestnicy, wchodzą w rolę coacha. Uczestnicy poprzez różnorodne ćwiczenia, rozmowy, dialog poznają swoje mocne strony, rozwijają swój potencjał, poszerzają swoje możliwości, pracują z ograniczeniami i przeszkodami które pojawiają się w okresie menopauzy. Pracując w grupie i wykorzystując narzędzia coachingu uczestnicy świadomie zaczynają opierać swoje działania na swoich mocnych stronach.

Zadaniem uczestników jest aktywny udział poprzez wykonywanie zadań, dzielenie się na forum swoimi refleksjami, udział w dyskusjach oraz udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych. Zadaniem  grupy jest wsparcie i towarzyszenie na drodze zmiany.

Warsztat prowadzi: Urszula Mijakoska – trener, coach, superwizor coachingu,

Terminy: 17.05.2015; 7.06.2015

Miejsce: Warsztat organizowany jest w Warszawie

Koszt udziału : 250,00 zł

Forma: 1 dzień od 9.00-17.00

Ilość miejsc jest ograniczona, max do 10 osób.

Wyżywienie i zakwaterowanie we własnym zakresie

Jeśli potrzeba Ci więcej informacji to napisz lub zadzwoń; urszula@swiadomyrozwoj.pl

tel: 609 911 983

Płatność prosimy dokonać przelewem na konto: 30 1020 1127 0000 1702 0168 1295